Moc Myśli - logo. psycholog Warszawa

Pierwsze spotkanie to konsultacja u psychologa psychoterapeuty dzieci i młodzieży. Spotkanie w przypadku dziecka do 10 r.ż. odbywa się bez obecności dziecka, w przypadku nastolatka -w jego obecności. Na prośbę rodzica pierwsze spotkanie może odbyć się bez udziału nastolatka. Po konsultacji na pierwszym spotkaniu przedstawiane są wstępne  propozycje działań. Pomoc może polegać na jednorazowym spotkaniu, pracy krótkoterminowej (3-5-10 spotkań) lub dłuższej pracy w zależności od potrzeby. Jeśli dalsze spotkania są potrzebne to może to być:

 

 • Diagnoza psychologiczna dziecka/nastolatka
 • Psychoterapia indywidualna dziecka/nastolatka
 • Spotkanie rodzicielskie (najlepiej gdy obecni są oboje rodzice)
 • Psychoterapia indywidualna dla rodzica

Dzieci i młodzież

Nasza oferta

Osoby dorosłe

Dzieci i młodzież

Wsparcie grupowe

Doradztwo zawodowe - psycholog Warszawa

Z licznych badań nad psychoterapią wynika, że wsparcie grupowe jest co najmniej równie skuteczne, jak psychoterapia indywidualna. Grupowa forma terapii opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. W związku z tym indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej. 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradztwo zawodowe - psycholog Warszawa

Doradztwo edukacyjno- zawodowe polega na pomocy  w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru szkoły, studiów, kierunków kształcenia w celu wybór lub zmiany zawodu.  Oferta przygotowana jest w oparciu o diagnozę psychologiczną, która bada determinanty psychologiczne, decydujące o dobrym samopoczuciu, efektywności i rozwoju w przyszłej pracy zawodowej. Badanie wykonane jest przy pomocy narzędzi psychologicznych, czyli testów dostępnych tylko dla psychologów oraz ukierunkowanego wywiadu.
Usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego zawiera:

 

 1. Diagnozę psychologiczną osobowości, temperamentu, stylów poznawczych, inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych, twórczego myślenia, radzenia sobie ze stresem, które mają kluczowe znaczenie w wyborze zawodu. Użycie narzędzi kwestionariuszowych.
 2. Diagnozę zainteresowań, umiejętności/talentów, mocnych stron.
 3. Obliczenie i interpretację wyników poza spotkaniami.
 4. Omówienie wyników badania w kontekście wyboru zawodu.
 5. Budowę potencjalnych ścieżek kariery zawodowej oraz portfela umiejętności
  i kompetencji niezbędnych do rozwoju w wybranych kierunkach.


Proces obejmuje 4 spotkania, ale możliwa jest również pojedyncze konsultacja.
Wiedza płynąca z diagnozy psychologicznej posłuży również codziennemu funkcjonowaniu człowieka, czyli lepszemu rozumieniu siebie, swojego zachowania w kontekście różnych sytuacji życiowych, nawiązywania relacji interpersonalnych oraz jakości więzi.

Moc Myśli -psycholog Warszawa

Pierwsze spotkanie to konsultacja z psychologiem psychoterapeutą, które ma na celu poznanie i zrozumienie sytuacji będącej powodem zgłoszenia.

 

Rozmowa bezpośrednia pozwoli zdecydować czy jest potrzebna pomoc, jeśli tak, to jaka i w jakiej formie, a także przybliżony czas jej trwania.

 

 • Konsultacja u psychologa psychoterapeuty
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia pary

Osoby dorosłe

Moc Myśl

 

psycholog Warszawa Targówek

psycholog Warszawa Bielany

psycholog dziecięcy Warszawa Targówek

psycholog dziecięcy Warszawa Bielany

psychoterapia Warszawa Targówek

psychoterapia Warszawa Bielany

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Moc Myśli 2022, polityka prywatności

ikona